Çevre ve doğayla ilgili sorunların global ölçekte hissedilmeme şansı günümüzde mevcut değil. Çevre kirliliği ve sera gazı salınımı gibi mevzuların etkilerine küresel olarak tüm insanlar maruz kalmaktadır. Ozon tabakasındaki incelmede esas pay büyük sanayi ülkelerinin olmakla birlikte bu durumdan tüm insanlık mesuldür ve herkes iklim değişikliğinin olumsuz yönlerinin faturasını kendi namına fark etsin ya da etmesin ödemektedir.

Dünya’da elektronik atıklar sorunu Türkiye’deki elektronik atıklar sorunundan ayrı değildir. Global anlamdaki elektronik atık sorunu parçalardan meydana gelen bir bütündür. Türkiye’de ve Dünya’da E-atık bütüncül bakış açısıyla okunması ve incelenmesi gereken bir konu.

Kirlilik aynı zamanda doğrudan gıda yoluyla insan sağlığını da tehdit etmektedir. Özellikle açık denizlerdeki kirlilikler deniz canlılarının besin zincirine sızmaktadır. Açık denizlerdeki plastik başta olmak üzere partiküller halinde bulunan malzemeler iri balıklar ve memeliler tarafından yenilerek sindirim sistemlerine girmektedir. Bu da deniz ürünleri ağırlıklı beslenen toplumları doğrudan çok olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Türkiye’de ve Dünya’da E-atık konusunu daha iyi anlamak açısından konuya bir de rakamlar ışığında bakalım:

Yukarıda bahsettiğimiz rakamların en dikkate alınması gereken yanı belki de bu rakamların statik rakamlar olmaması. Yani bu içerik yazılırken, yazıldıktan sonra sürekli olarak artacak rakamlar. Bu rakamları negatif eğilime ancak elektronik atıkların geri dönüşümü geçirebilir.