Elektronik Atık ve Hurdalar

Hurda Akü

Elektronik geri dönüşüm doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok alana katkı sunar. Doğrudan katkı sunduğunu söyleyebileceğimiz alanlardan en önemlisi enerji alanıdır. Elektronik atıkların geri dönüşümü, enerji tasarrufu meselesine doğrudan ve kuvvetli temas eden bir faaliyettir. Sitemizde yer alan makalelerde ve Derneğimizin ilgili kategorilerde verdiği eğitim, konferans ve seminerlerde bu ilişkiye detaylı bir şekilde değinilmektedir. Hurda Akü konusu, geri dönüşümün enerji alanına temas ettiği noktalardan bir tanesidir.

Enerji Nedir?

Enerji temel anlamıyla kinetik ve potansiyel olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin barajda hareketsiz duran su kütleleri potansiyel enerjiye sahiptir. Bu su kütleleri tribünleri döndürmeye başladığı andan itibaren ortaya kinetik bir enerji çıkmaya başlar. Bir başka örnek daha vermemiz gerekirse elinizde tuttuğunuz top potansiyel enerjiye sahiptir. Yere düşmek üzere serbest bıraktığınız andan itibaren topun ihtiva ettiği potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmeye başlar.

Amaç temelde doğada saklı olan potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürmektir. Bu dönüşüm esnasında elde edilmek istenen enerji türü genellikle elektrik enerjisidir.

Akü ve Baraj

Her ne kadar alakası olmasa da teşbih de hata olmaz diyerek bir benzetmenin daha kapısını çalalım. Aküler baraj gibidir diyebiliriz. İhtiyaç duyulduğu takdirde akü yani tam ifadesiyle akümülatör çalıştırılarak potansiyel enerji, kinetiğe çevrilir ve elektrik enerjisi elde edilir. Akünün icadı esasında bir devrimdir. Teknoloji tarihinde ilk defa taşınabilir cihaz sayesinde elektrik gücü kullanılabilir hale gelmiştir.

Hurda Akü

Akünün kullanılmaz hale gelmesi veya verim  kaybetmesi sonucu ortaya çıka haline elbette Hurda Akü denir. Hurda akü sektörü geri dönüştürülmesi gereken önemli hurdalardır zira içlerinde işlevini yerine getirebilmesini sağlayan kimyasal maddeler bulundururlar. Akünün işlev kazanmasını sağlayan yapıda elektronları harekete zorlayan yapı elektro-kimyasal bir yapıdır. Bu açıdan sizler eski akülerinizi derneğimize bağışlayarak hem bize katkıda bulunmuş olursunuz hem de çevre ve insan sağlığı açısından duyarlı bir hamleye imza atmış olursunuz.

Hurda Akü Sektörü

Hurda aküler piyasada yeri olan cihazlardır. Bu alanda kısa bir araştırma yaparak hurda akü alan firmalar bulabilirsiniz. Çeşitli firmalar ile iletişime geçerek en iyi fiyatlara ulaşma yolunda iyi hamleler sergileyebilirsiniz.