Organizasyon Yapısı

Organizasyon Yapısı, tüm dernek, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar için çok önemlidir. Hali hazırda bulunan organizasyon yapısı mevcut ihtiyaçları karşılama noktasında etkili bir şekilde çalışabilmeli ve gelecekte ortaya çıkacak yeniliklere göre kendini şekillendirebilir olmalıdır. Zira özellikle teknolojik alandaki gelişim ve değişimler ayak uydurulması zor bir hızla meydana gelmekte. Bundan dolayı da geliştirilecek organizasyon yapısı bilhassa teknolojik değişimler öngörülerek geliştirelebilir şekilde dizayn edilmelidir. Bizler Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği yönetimi kapsamında yenilebilir ve güçlü bir organizasyon yapısına sahip olduğumuza inanıyoruz.

EAGD inisiyatifinin en önemli yapı taşları Koordinatörler, Çalışma Grupları ve Üniversite Temsilcileridir.

Bizlerin organizasyon yapısı 3’lü sac ayağına benzetilebilir. Bu yapıda çalışma grupları ve üniversite temsilcilerinin yanı sıra koordinatörler de mevcuttur. Organizasyon yapısında yer alan bütün parçaların faaliyetlerin düzgün bir şekilde işlev görmesi için önemlidir. Bu organizasyon şemasında yer alan öğelerden bir tanesinin verimli bir şekilde faaliyetlerine sürdürmemesi bu tarz şemalara sahip tüm organizasyonlarda olduğu gibi EAGD aksiyonlarının da verimi olumsuz yönde etkileyecektir. İşte tam da bu nedenlerden ötürü Dernek olarak bizler bu yapının tüm bileşenlere çok önem veriyor ve oldukça hassas yaklaşıyoruz.

EAGD organizasyon yapısının görevlerini madde madde sıralayalım:

Koordinatörler, operasyonların, iç ve dış koordinasyon ve iletişiminden sorumludur.
Ek olarak, özellikle paydaş diyaloglarında, politik tavsiyelerin sonuçlarında, pazarlama, ağ geliştirme ve bağış toplama gibi görevlere yardımcı olurlar.
Beş görev; EAGD amaçlarına uygun bir şekilde, pilot projeleri analiz etme ve araştırma noktasında sorumluluk sahibidir.
EAGD üyeleri aktif olarak bu görevlerden en az birine katılarak destek olurlar.
Politik ve mevzuatsal yönergelerin yeniden dizayn, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi görevleri etkilediği gibi, mevzuat ve politika konusu görevlerin sonuçlarının temelini oluşturur.
Son görev (Kapasite arttırımı) diğer görevlerin çıkarımları ve sonuçları ile doğrudan ilintilidir.
Üniversite Temsilcileri ; Bağlı bulundukları üniversitedeki çevre kulüpleri ile irtibata geçer , yapılacak organizasyonlarda elektronik atık başlığının olmasını ve bilinci artıracak çalışmaların teşvik edilmesini sağlar.
Elektronik Atıkların Geri Dönüşüm Derneği’nin “prensiplerimiz” sayfasına ulaşım sağlayarak organizasyon yapısının prensipleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eski elektronik eşyalarınızı geri dönüştürmek mi istiyorsunuz?