Misyonumuz

Aktif STK’ları , Öğretim Üyeleri  ve Çevre Gönüllülerini elektronik atık problemini çözmek için bir araya getiren bir inisiyatif olan EAGD’nin “misyonumuz” sayfasına hoş geldiniz. Elektronik atıkların geri dönüşümü için çalışma yapmak, güçlü vizyon ve misyon gerektirir. Bizler Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği olarak, misyonumuz başlığı altındaki değerlerimizi çok önemsiyoruz.

Endüstri ve kamu, uluslararası organizasyonlar , üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından değerli üyeleri ile EAGD, elektronik atık (e-atık) konusunun sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmakta ve yaklaşımlarda bulunmaktadır.

Her gün tonlarca elektronik atık çöpe atılıyor ve hepimizin ortak yaşam alanı olan suyu , toprağı , havayı kirletiyor .  İçerdiği ağır metaller ile sağlığımızı bozuyor , ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor.  Bu problem en az diğer çevresel sorunlar kadar önemli olmasına karşın bugüne kadar hep halkın gözünden kaçmıştır. Elektronik atıklar konusundaki duyarsızlıklar yasa dışı pozisyonlar da doğurmaktadır. Elektronik atıkların gelişmekte olan ülkelere yasa dışı akışı gün geçtikçe büyüyen bir problemdir.

Bu noktada tarafsız bir insiyatifin, çevresel riskleri azaltma ve gelişimi sürekli kılma noktasında, sorunu analiz etme ve dialog geliştirme ihtiyacı belirmiştir. İşte EAGD oluşumunu kurma nedenimiz de bu ihtiyaçtır.

EAGD derneği olarak başlıca amaçlarımız:

  • Tedarik zincirini geliştirerek,
  • Materyal döngüsünü tamamlayarak,
  • Kirliliği azaltarak,
  • Elektrik , elektronik ekipmanların yaşam döngüsünü optimize etmektir.
  • Kaynak kullanımını ve ekipmanların tekrar kullanımını arttırmak,
  • Endüstrileşmiş ve endüstrileşmemiş ülkeler arasındaki dijital bölünmüşlük ve eşitsizlik noktasında toplumsal bilinci yaymak,
  • Kamu , bilim ve iş dünyasındaki bilinci arttırmaktır.

EAGD Derneği’nin misyon olarak tanımladığı ilkelerin özü kısacası misyonumuzun özü yukarıda sıraladığımız yedi maddede saklıdır diyebiliriz. Eşyanın tabiatı gereğince misyonumuz ile vizyonumuzun birbirini tamamlayan iki parçadır. Parçalardan biri tamamen anlamak istiyorsanız lütfen diğer başlığı da okuyunuz. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir ki işin en başlangıcında yer alan soru “Elektronik atık nedir?” Yani “e-atık nedir?” sorusudur.  Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği’nin misyonumuz ve vizyonumuz değerlerinin inşa edildiği kavram esasında Elektronik atık nedir? sorusuna verilen cevapta saklıdır.

“EAGD Derneği olarak başlıca amaçlarımız”  başlığı altında yer alan her amaca kişi, kurum veya kuruluş olarak sizlerde destek olabilirsiniz. Bunun için linke tıklayarak bizlerle iletişime geçmeniz yeterli.