Hakkımızda


Dernek faaliyetlerimiz ile dirsek teması kurmak ve bizlere destek olmak için hakkımızda esas teşkil eden bilgilere ulaşmanızı amaçlıyoruz. Derneğimizi 6 alt başlığın tamamını okuyarak tanıyabilir, bizler hakkında fikir edinebilirsiniz Aşağıdaki başlıklar ışığında bizlerin faaliyetlerinin anlam ve önemini daha iyi kavrayabilirsiniz:

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği’nin Misyonu:

Dernek olarak en önemli misyonumuz toplumları biliçlendirmektir. Toplum biliminin işaret ettiği noktaları doğru okuduğumuzda bilinçli bir toplum olmadan herhangi bir faaliyetin özellikle de gönüllülük faaliyetlerinin devam edilmesinin mümkün olmadığını görürüz. Bu açıdan bakıldığında elektronik geri dönüşüm faaliyetini başlatmanın ve devamını sağlamanın belki de başlangıç noktası elektronik atık kavramını anlatmak. Biz bu konuları gerek yazılı gerek de görsel yayın olanaklarından faydalanarak internet ortamında, konferanslarda ve etkinliklerde konunun ilgilileriyle, toplumun bütün parçalarıyla olanaklarımız doğrultusunda anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki doğru noktalara parmak bastığınızda olumlu geri dönüşler alınıyor. Derneklerin en büyük misyonu bilinçlendirme ve harekete teşviktir. Elektronik atıklar konusundaki çalışmalarımızı web sitemizden ve elektronik atıklar Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Elektronik Atıklar ve Vizyon

Elektronik atıkların geri dönüşümü ancak bir araç olabilir. Geri dönüşüm hiçbir zaman amaç olamaz. Bütün geri dönüşüm faaliyetlerinin asli amacı ise “Temiz Toplum ve Temiz Çevre” ilkesine ulaşmaktır. Bizlerin dernek olarak bu asli amaca ulaşma yolunda ara hedeflerimiz mevcut. Tıpkı güneş enerjisinden yararlanmak için panellere ihtiyacımız olduğu gibi elektronik atık geri dönüşümünü genç nesillere aktarabilmemiz için, bilinçli toplum için de insanların, özellikle de olanak sıkıntısı yaşayan genç nesillerin düzenli olarak teknoloji ile temas etmeleri gerekir. Bu nokta elektronik atıkların bağışından elde ettiğimiz olanaklarla kurduğumuz bilgisayar sınıfları ve “Köy Okullarına Bilgisayar” projemiz bilinçli genç nesillerin yetiştirilmesi istikametinde önemli bir yapı taşıdır bizim için. Köy okullarına bilgisayar sınıfları kurmak hem çalışabilir teknolojinin geri kazanımı hem de bilinçlendirme vizyonunun çok önemli bir parçasıdır. Geri dönüşümün sağladığı olanakların ispatı konusunda da dikkate değer nişanlardan biridir.

Vizyon kendine eklenen değerlerle gelişen, sürekli olarak farklı noktaya taşınan bir kavramdır. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği olarak güncel vizyonlara sahip dinamik bir yapımız mevcut. Elektronik atıkların en doğru şekilde değerlendirilmesi var olan vizyonumuzun daimi parçalarıdır. Bağışlanan atıkların bertarafı veya onarılıp bilgisayar sınıfları ile buluşturulması iki farklı faaliyet gibi gözükmekle birlikte birbirini son derece destekleyen ortak vizyonun ürünleridir.

Dernek TüzüğüOrganizasyon Yapısı ve Prensiplerimiz sayfalarına ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.