Elektronik atıklar ile ilgili veriler toplanırken birleşmiş milletlere bağlı çevre birimleri aktif rol üstlenmektedir.

Connect 2020 Ajandası ve Hedefler

Uluslararası telekomünikayon birliği, ITU ve birleşmiş milletler bilgi ve iletişim teknolojileri ajansı Connect 2020 Ajandası için bir hedef belirleyerek ıskartaya çıkarılmış elektronik atıkların hacmini 2020 için %50 oranında düşürmeyi planlamaktadır. Connect 2020 Ajandası’na göre, uluslararası telekomünikasyon birliği üye kuruluşları “telekomünikasyonun ve bilişim teknolojilerinin birbirine bağlı olduğu bilgi toplumunda dijital eşitsizliğin olmadığı sosyal, ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın herkes için sağlanabilir olduğu bir Dünya” vizyonunu benimserler. Connect 2020 Ajandası’na göre tüm paydaşlar kendi inisiyatiflerini tecrübelerini, kalifikasyon ve yeteneklerini göstermeleri için ortak bu çalışma platformuna davet edilmişlerdir.

Elektronik atıklar ile ilgili veriler nasıl toplanıyor ?

2015 yılında bilişim ekipmanları gelişim birliği elektronik atık istatistikleri ile ilgili rehber mahiyetinde bir dokuman yayınlamıştır. Bu rehber elektronik atıklara karşı olacak istatistiksel yaklaşımlarda kullanılacak metodları ve sınıflandırmaları belirlemektedir. Rehber, Bilişim Ekipmanları Gelişim Birliği’nin ve diğer çevre uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu güne kadar sadece 41 ülke elektronik atıklarla ilgili uluslararası istatistikleri yayınlamışlardır. Şu anda sadece Avrupa harmonize ve düzenli bir şekilde istatistik tutmaktadır . Avrupa Birliği Ülkeleri’nin yanısıra İzlanda, Liechtenstain, Norveç ve İsviçreyi kapsamaktadır. Elektronik atık ile ilgili istatistiklerin daha düzgün tutulması ve bölgesel yaygınlığın artması için Birleşmiş Milletler Üniversitesi politika çalışması yapmış, kuvvetlerini birleştirerek tüm Dünya’dan benzer faaliyetler gösteren ajanslarla beraber çalışmışlardır. Talepler sonucunda birleşmiş milletler üniversitesi  bölgesel veri kapsamını genişletmek için  Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 2015 yılında pilot bir soru uygulaması hazırlamışlardır. 2017 yılında, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü bu pilot soru uygulamasını 40 ülkeye göndermiş; OECD, UNSD ve UNECE pilot soru uygulamasının sonuçları küresel çaptaki elektronik atık toplama ve geri dönüşüm oranlarının toparlanmasında kullanılmıştır.

Elektronik atık verilerinin toplanmasında görev alan alt kuruluşlar

“Elektronik atıklar ile ilgili veriler nasıl toplanıyor ?” Bu sorunun cevabını sunmamıza yardımcı olan pek çok alt ve üst kuruluş mevcuttur.

UNECE

Şubat 2016’dan bu yana, Avrupa İstatistikçiler Birliği’nin onayı ile kurulan, UNECE; atık istatistikleri görev grubunun sekreteryası olma görevini üstlenmektedir. Bu çalışma grubunun asıl görevi atık istatistikleri ile ilgili atık istatistiklerinin sistematik olarak çıkarılmasını sağlayacak bir konsept bir çerçeve çizmek ve atık verisi toplanması noktasındaki konsept olarak karşılaşılan zorluklar ve problemleri tanımlamak ve engellemektir. B çerçeve aynı zamanda gelişmekte olan problemleri de ( elektronik atık gibi ) kapsayacak ve toplam data içindeki entegrasyonunu sağlayacaktır.

UNSD

2017’de, Birleşmiş Milletler Üniversitesi’nin de talebi ile 40 ülkeden UNSD/UNEP çevre istatistikleri anketinden de örnekleme yaparak UNSD pilot bir soru uygulaması hazırlamış ve bu anketin sonuçları halen beklenmektedir

OECD

Elektronik atık ve bu atık türünün yönetimi OECD programına entegre edilmiş, çalışmalar atık, materyal  kaynakları ve döngüsel ekonomi kapsamında yoğunlaşmıştır. Birden fazla OECD rehber dökümanında kapsamlı şekilde üstünden geçilmiştir ( genişletilmiş üretici sorumluluğu, atık yönetiminde çevresel uyum ve stratejik atık önleme gibi)

Elektronik atık ile ilgili datalar çevre bakanlığının OECD anketinde de kapsamlı şekilde ele alınmış ve derinlemesine atık konusu işlenmiştir. Anket Avrupa Birliği üyesi olmayan OECD ülkelerine de gönderilmiştir.  Ankete katılım ilk başlarda biraz düşük olsada, ilk datalar  genişletilmiş üretici sorumluluğu dökümanlarının hazırlanmasında kullanılmış ve faydalı olmuştur.

İlgili İçerikler: Elektronik Atıkların Döngüsel Ekonomideki Yeri ve Ekonomik Açıdan Elektronik Atıklar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir