Derneğimiz ulusal ve uluslararası ölçekte organizasyon, bilgilendirme, katılım ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Eğitim ve Konferanslar yazımızda geri dönüşüm sektörünün geleceği açısından eğitim faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştık. Geri dönüşüm konusunun geleceğinin eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde olduğu bir gerçek. Bu durum bilimsel bir tespit diyebiliriz. Eğitim ana başlığı dört alt başlık şeklinde incelenmesi daha doğru olacaktır.

Organizasyon

Faaliyetlerin düzenli ilerleyebilmesi için organizasyon şeması, eğitim etkinlikleri sonucu bilinçlendirilen kitlelerin motivasyonu için de faaliyetler gerekmektedir. Bu açıdan organizasyon olmazsa olmazdır. Savunulan idealler muhakkak fiiliyata dökülmeli, faaliyetler olarak toplumun çeşitli kesimleriyle buluşmalıdır. Organizasyon dahilinde “Köy Okullarına Bilgisayar” projemizi değerlendirebilirsiniz. Bu organizasyonda bağışçılarımız, EAGD, kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü, okul yönetimi ve öğrenciler pay sahibidir.

Bilgilendirme

Hem organizasyon öncesi hem de sonrasında bilgilendirme faaliyetleri somut ve dijital anlamda devam etmelidir. Dijital bilgilendirme noktasında elektronik atıklar ve geri dönüşüm hakkında sitemiz bu faaliyeti sürdürmektedir. Sitemizden pek çok dökümana, makaleye ve habere ulaşabilirsiniz. Yüz yüze bilgilendirme faaliyetlerimiz hakkında Eğitim ve Konferanslar yazımzıa bakabilirsiniz.

Katılım

Bilgilendirme ve organizasyon faaliyetlerinin tamamı katılım gerektirir. Ancak işin doğası gereği tüm çalışmalarda mevcut katılım organizatör tarafından yeterli görülmez. Tüm organizasyon ve bilgilendirme çalışmaları her zaman için daha fazla katılımı hedefler. Geri dönüşüm içerisinde dönüşümü barındırır. Geri dönüşümün sürdürülebilir olması ancak bireylerin bu konuda duyarsızlıktan duyarlılığa dönüşüm göstermesiyle gerçekleşir. Bireysel dönüşüm, geri dönüşümün kapısını açar.

Eğitim

Bilgilendirme eğitimin bir sonucu olduğu gibi eğitim de bilgilendirmenin bir sonucudur. Mantık kuramnında yer alan ancak ve ancak ilkesiyle işlev gören bir ikilidir eğitim ve bilgilendirme. Bilgilendirme, kimi zaman eğitim öncesi küçük bilgi paketleri şeklinde muhattapları eğitime hazırlar. Kimi zamansa eğitim alan kitleler sonuç için çıkarımları bilgilendirme olarak sunabilirler. Herhangi bir organizasyon şemasında eğitim, bilgilendirme, katılım ve organizasyon yer almak zorundadır. Bu dört kavram teorik olarak ayrı ayrı incelense de gerçek hayatta bir bütün arz eder. Birbirinden ayrı düşünelemezler ve aksiyom esnasında herhangi biri göz ardı edilemez.