Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği Eğitim ve Konferanslar ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarına devam ediyor. Sitemizde yer alan diğer içeriklerimizde de vurguladığımız oldu, elektronik atıkların geri dönüşümü konusunun esas dinamiğini bilgilendirme ve araştırma çalışmaları oluşturmaktadır.

Eğitim ve Konferanslar

EAGD olarak yürüttüğümüz eğitim ve konferanslar kapsamında çeşitli yöntemlerle bilgilendirme yapmaktayız. Eğitim faaliyetlerimiz ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile olabildiği gibi diğer sivil toplum kuruluşları veya kamu kurumlarıyla da gerçekleşebilmektedir. Genelde atık konusu, özelde de elektronik atık konusu toplumun tüm yaş gruplarını ve sosyo-ekonomik sınıflarını ilgilendirmektedir.

Elektronik Atıklar ve Eğitim

İnsanların ihtiyaçları talep oluşturur. Örnek vermek gerekirse yemek yemek bir ihtiyaçtır ve temel gıda tüketimine talep oluşturur. Ancak gıda zincirinde pek çok kalite ve pek çok marka vardır. Kalite ve marka seçimi yapılması doğrultusunda markalar reklam, tanıtım ve promosyon faliyetleriyle talebe yönelik bir arz oluşturma amacı güderler. Bununla birlikte lüks tüketim dediğimiz kategorideki tüketim ürünlerine durup dururken talep oluşması mümkün değildir. İnsan, hayatında aslında hiçbir şekilde lüks bir spor otomobile ihtiyaç duymaz. Ancak reklam stratejileri arz oluştururak kendi müşteri kitlesini oluşturur.

Sosyal sorumluluk ve çevre sorumluluğu konularında ise eğitim faaliyetleri işte serbest piyasadki reklam gibi düşünlebilir. Çünkü insanların çok az bir yüzdesi oturduğu yerde sosyal ve çevresel sorunlar konusunda refleks gösterme ihtiyacı duyar. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri toplumda gerekli duyarlılık arzını oluştururak bireyin ve toplumun doğru refleksleri göstermesini sağlar.

Bu açıdan değerlendirildiğinde eğitim, geri dönüşüm faaliyetlerinin devamlılığı için süreklilik arz etmesi gereken bir konudur.

Konferanslar ve Vizyonumuz

Vizyonumuz konusu faaliyetlerimizin devamı ve geleceği açısından çok önemli. Bizler EAGD olarak düzenlediğimiz konferanslarda optimum düzeyde vizyonumuzu dinleyenlere aktarmaya çalışıyoruz. Vizyon aynı zamanda içinde hayal de barındırır ve katılımcıların projelere gösterecekleri ilgi düzeyi bu hayalin gücü ve gerçekliğe yakınlığına bağlıdır. Hayal dediğimiz kavram bir yanıyla ayakları yere basmalı bir yanıyla da olmayanı vaat etmelidir. Temiz bir Dünya, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm konularında optimum düzeye çıkmak, bahsettiğimiz hayal tanımına uymaktadır.