Bizler dernek olarak elektronik atıkların geri dönüşümünü desteklemek görevini kendimize misyon edindik. Bu görevi yerine getirebilmek için sivil toplumla ve ilgili resmi kuruluşlarla dirsek teması hiç bozulmayacak şekilde kurulmalıdır. Okullar, Üniversiteler, Akademisyenler ve belediyeler dayanışma halinde olunması gereken toplulukların başında gelmektedir. Temelde e-atık konusunda doğru reflekslerin ve duyarlılığın oluşturulabilmesi gerekmektedir. Bunun için de cevaplanması gereken soru şudur: E-atık Neden Geri Dönüştürülmelidir?

E-atıklar çöp olarak değerlendirilmemelidir

Evlerde atık olarak çıkan bazı malzemelere sıradan çöp muamelesi yapılmamalıdır. Bozulmuş yumurta, üzüm çöpü, elma kabuğu gibi şeylerle pil, plastik şişe, karton ve elektronik atıklar gibi malzemeler aynı kategoride yani çöp kategorisinde değerlendirilmemelidir. Elma kabuğunun, bozulmuş yumurtanın geri dönüşüme tabi olma gibi şansları yoktur. Ayrıca organik atıklardır yani doğada kolayca çözünebilirler. Bununla birlikte plastik ve elektronik atıklar birincisi doğada öyle kolayca çözünmezler. Plastiğin doğada çözünmeden kaldığı süre 400-500 yıllarla ifade edilir. Elektronik atıklar da doğada uzun yıllar çözünmeyen materyallerdir. İkinci olaraksa sözü geçen, doğada çözünmeyen inorganik atıkların geri dönüşüme tabi olma şansları vardır. Yani yeniden dizayna ve yeniden kullanım ilkelerine uygundurlar.

E-atık Neden Geri Dönüştürülmelidir?

Konunun bu noktasında esas sorumuza değinmenin faydası var: E-atık Neden Geri Dönüştürülmelidir? E-atıklar insanlığın bel kemiğini oluşturan ve içinde yaşadığımız Dünya’yı yaşanabilir kılan 3 önemli kavrama ayrı ayrı zarar verir. E-atıklar aynı anda doğal kaynakları, bireyin ve toplumun ekonomisini ayrıca da çevre ve insan sağlığını tehdit eder.

Çevre ve insan sağlığı

Elektronik materyaller üretilirken doğada yer alan bir takım ağır metaller kullanılır. Elektronik alet işlev görürken bu ağır metallerin bir sıkıntısı yoktur. Ancak işlev dışın kaldığında problem teşkil eder. Elektronik atıkların ihtiva ettiği insan sağlığına zararlı kurşun, civa vb maddeler doğaya karışmadan kontrollü olarak geri ayrılarak çevre ve insan sağlığı korunur.

Doğal kaynaklar

Elektronik atıklarda bulunan değerli maddeler geri kazanılarak enerji tasarrufu sağlanır, emisyon salınımı azaltılır,fosil yakıtların kullanımı indirgenir.

Ekonomi

Ekonomik olarak değer katar, geri dönüşümün yeni bir endüstriye/sektöre dönüşmesiyle beraber iş gücü ve istihdam yaratılır. Güncel bilgilerine bakıldığında 2018 yılı itibariyle geri dönüşümden elde edilen ekonomik kazançlar günden güne pastadaki payını artırmaktadır.

Ayrıca konuyla ilgili linkteki yazıyı okuyabilirsiniz: https://www.eagd.org.tr/e-atik-hakkinda/elektronik-atik-nedir/