Yeniden Kullanım

Yeniden Kullanım olarak adlandırdığımız kavram, yeniden dizayn sürecini takip eden ve son kullanıcıyı etkileyen süreçtir. Geri dönüşümü başlatan sürecin dahil olduğu işlem basamaklarını şöyle madde madde yazabiliriz:

 • Hammadde tedariki
 • İş gücü istihdamı
 • Üretim
 • Kullanım
 • Elektronik atıkların oluşumu
 • Yeniden dizayn
 • Yeniden kullanım

Yukarıda saydığımız yedi maddenin yedisi de geri dönüşüm konseptinin içeriğine dahildirler. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği bağışçıları ve destekçileriyle birlikte elektronik atıkların yönetimi sürecini doğru yönetebilmek adına yedi maddenin tamamında araştırma, bilgilendirme ve dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Yeniden Kullanım

Yeniden Kullanım süreci diğer süreçler gibi hedefler doğrultusunda yönetilmesi ve dizayn edilmesi gereken bir işlem basamağıdır.  Yeniden Kullanım doğru yönetildiğinde köy okullarına bilgisayar projesi gibi güzel ve projelerin hayata geçmesinin önü açılmış olur. Yeniden Dizayn yazımızı ilgili linkten okuyabilirsiniz.

Yeniden Kullanıma Yönelik Hedeflerimiz:

 • Elektronik cihazların çevre, sağlık ve ekonomi açısından, değiştirilebilir ve sürdürülebilir yeniden kullanım ve parça envanteri gibi konularda gelişim sağlamaktır.
 • Yeniden kullanım için ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda uygun olan kişilere yönelik global uygulama, prensip ve standartları belirleme.
 • Yazılımsal olarak uygunluğu, yükseltilebilmesi, pazar talebi ve teknolojisi göz önünde bulundurularak elektronik cihazların yeniden kullanım kategorisine dahil olup olmadığının tayini ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut durumu belirlemek için bir “mevcut durum” çalışması yapmak.
 • Ürün yaşamının uzaması karşısındaki engelleri belirleyip bunları aşmanın yolları üzerine tavsiyelerde bulunmak.
 • Tekrar kullanımın ekonomik, çevresel ve sosyal olarak geri dönüşüme tercih edileceği yurtdışı yönergelerini araştırmak.
 • Elektronik cihazların tamiri ve tekrar kullanımı ile ilgili çevresel ve kurumsal yönergeler geliştirmek.
 • Global bir kalite tasarımı yaparak elektronik ekipmanların çevresel kalitesini arttırmak, data gizliliği ve kullanım ömrünü arttırmak.
 • Konu ile ilgili bilinci yükseltmek ve bir eğitim programı ile kapasite arttırımını sağlamak.
 • Tavsiye edilen tasarım değişikliklerini inceleyen bir yönerge hazırlamak.

Hedeflerimizi ancak 10 maddede özetleyebildik. Hedeflerimiz noktasında yazdığımız 10 maddenin hepsi detaylandırılabilir. Kavramların, araştırmaların ve uygulamaların detayları mevcuttur. EAGD olarak sitemizde mevcut içeriklerimizle ve düzenli yayınladığımız makalelere tüm bu konuları açmaya, sizleri doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz.