Yeniden Dizayn

Yeniden Dizayn kavram olarak da var olanın tekrar şekillenmesine tekabül eder. Geri dönüşüm, aynı zamanda yeniden dizayndır. Bu açıdan bakıldığında geri dönüşüm ve yeniden dizayn birbirine denk kavramlardır. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği Köy Okullarına Bilgisayar ve Teknoloji Sınıfı Projesinde yeniden dizayn kavramına oldukça iyi bir örnek teşkil etme gururna erişmiştir.

EAGD’nin Yeniden Dizayn Kapsamında Hedefleri Şu Şekilde Özetlenebilir:

Geri dönüşümün sitemizde yer alan diğer içeriklerde de vurguladığımız gibi pek çok açıdan olumlu yansımaları vardır. Elektronik ekipmanların yeniden dizaynını destekleyerek hayat döngüleri boyunca doğaya verdikleri zararı minimize etmemiz gayet mümkün. Bu minimize edilme işlemi aynı zamanda olması gereken işlemdir. Çin ve Hindistan gibi üretim devlerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkekelr gibi endüstrileşen ülkelerdeki durum bu noktada öncelik arz etmektedir.

Yeniden dizayn temelde aşağıdaki mottoda yer alan hedefler için varlığını sürdüren bir kavramdır:

“Daha verimli yeniden kullanım, tamir ve geri dönüşüm odaklı yeni dizaynları desteklemek.”

Gerçekleşecek olası dizayn değişikliklerinin potansiyel kazanımları:

  • Geleneksel yöntemlerle yapılan geri dönüşümde toksik maddeler oluşmasını sağlayan bileşenlerin kullanılmaması (Kablo üretiminde PVC)
  • Ömrünü tamamlamış elektronik parçaların geri dönüşümü gibi hususlarıda göz önüne alarak yapılması konusunda tavsiyelerde bulunmak
  • Endüstrinin mevcut yaklaşımlarını toplama ve karşılaştırmak ve potansiyel daha sağlıklı metodların tespiti
  • İllegal geri dönüşümü etkileyen mevcut teknoloji trendlerini araştırmak

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü ve İllegal Faaliyetler

Tüm evrende hüküm süren belli başlı doğa kanunları vardır. Yer çekimi kanunları bunlardan biridir. Dünya ve diğer tüm gezegenlerin, yıldızların kütlelerine oranla üzerlerindeki ve etraflarındaki cisimlere uyguladıkları çekim kuvvetleri mevcuttur. Bu çekim oranları gezegenlerin kütlelerine göre değişir. Örneğin Dünya’daki yer çekimi Ay üzerindeki yer çekiminin altı katıdır. Bu çekim gücünün değişiklik göstermesine sebep olan çeşitli parametreler vardır.

Dünya’da insanların toplu davranışlarını etkileyen kanunlar da mevcuttur. Maalesef doğa boşluk kabul etmemektedir. Eğer Dünya’da bir alanda boşluk varsa bu boşluk diğer insanlar tarafından legal veya illegal olarak doldurulur. Ne yazık ki elektronik atıklar kontrolü ve denetlenmesi noktasında da bir takım yasal boşluklar mevcuttur. Bazı illegal faaliyetler bu alanda görülmektedir. Elektronik Atıklar ve Yasa Dışı Faaliyetler hakkında linke tıklayarak ayrıntılı bir makaleye erişim sağlayabilirsiniz.