Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm konusu elektronik atıklar konusunun temel dinamiğidir. Geri Dönüşüm ve elektronik atıklar birlikte incelenir.

Geri Dönüşüm | Hedefimiz ve İncelemeler

Sürdürülebilir elektronik atık geri dönüşümü dogrultusunda mevcut durumla ilgili inceleme çalışmalarımız mevcuttur:

 • Altyapı, sistem ve teknolojileri geliştirilmesine destek olmaktır. Tarafsız bir kuruluş olarak uluslararası ve çok paydaşlı bir zeminde, işbirliği içinde aktivite ve dialogları bilim temelli başlatmak, bu dogrultuda ekonomik, çevresel ve sosyal çözümler sunabilmek öncelikli amacımızdır.
 • Gelişen Dünya’da çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda en uygun elektronik atık geri dönüşümlerini araştırmak
 • Toplama, demontaj, ön ayrıştırma ve son ayrıştırma basamakları ile metal ve metal olmayan parçaların ayrıştırılmasındaki ana aşamaları inceler ve verimliliğini artttırıcı çalışmalar yapmak

Geri Dönüşüm | Gelecek ve Araştırma

Sürdürülebilir çevre ve elektronik atıkların geri dönüşümü doğrultusunda gelecek fikirleri ve araştırmalar da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Derneği faaliyetleri arasında aşağıdaki maddeler yer alır:

 • Verimli kaynak döngülerinin uzun soluklu gelişimi için tavsiyelerde bulunmak ve bu tavsiyeleri oluştururken geri dönüşüm sistemlerinin değerlendirmesini yapmak
 • Sınırötesi yüklemeler ve e-atık lojistiği, ardındaki dinamikler, düzenlemeler ve sürdürülebilir kaynak döngüsü karşısındaki engellerin analizini yapmak
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde e-atık bertarafında kullanılabilecek en uygun teknolojilerin tanımını yapmak
 • Çevresel ve sosyal sorunları azaltmak için “yönetmelik ve tedbirler” çalışma grubu ile yol haritası ve strateji belirlemek, destek olmak
 • Değişik ülke ve pazarlar için uygun olabilecek finans mekanizmalarını incelemek
 • Eko verimli olarak çalışabilmek için gerekli materyal geri dönüşüm teknolojisinin tanımını yapmak
 • Legal geri dönüşümü ve buna karşılık gelen politik çıkarımları da kapsayan bir sınır ötesi ticaret altyapısının tanımını yapmak
 • Kapasitedeki artışı sağlamak ve elektronik atık geri dönüşümünün sosyal ve çevresel altyapı kalitesinin artmasına yardımcı olmak amacıyla;
 • E-atık yönetimi stratejileri dahilinde, arıtma teknolojilerinden elde edilen çıkarımları, çevresel konuları, ekonomik fırsatları ve sosyal boyutları inceleyerek iletişim ve veri transferini güçlendirmek
 • Uygun atık akışlarını takip etmek ve yönetmek için “ağ”’ları harekete geçirme ve düzenleme

Konuyla İlgili Olarak bkz: Elektronik Atık Nedir? ve Elektronik Atıkların Zararları