Çalışma Gruplarımız

Çalışma grupları sivil toplum örgütlerinin faaliyet göstermeleri açısından oldukça önemlidir. Sistemli ve düzenli bir şekilde düzenlenmiş çalışma grupları faaliyetlerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çalışma grupları aynı zamanda iyi planlanmış gelecek projeksiyoununun temel taşıdır. Çalışma gruplarımızı yazımızında devamında başlık başlık inceleyeceğiz. Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği bünyesinde “Çalışma Gruplarımız” EAGD Misyonumuz ve EAGD Vizyonumuz konularından ayrı görülmemelidir. Çalışma Gruplarımız aynı zamanda misyonumuzun ve vizyonumuzun karşılık bulduğu alanlardan biridir.

Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği beş ana başlık altında çalışmalarını sürdürmektedir.

Eski elektronik eşyalarınızı geri dönüştürmek mi istiyorsunuz?

Yönetmelik ve Tedbirler

Yönetmelik ve Tedbirler gelecek projeksiyonu açısından oldukça önemlidir. Yönetmelik ve Tedbirler özetle gelecekteki gelişmeleri tetiklemek ve tavsiyeleri oluşturmak adına varolan yaklaşım ve tedbirleri analiz etmek. Gelecekteki gelişmeleri tetiklemek ve tavsiyeleri oluşturmak için mutlaka hali hazırda varolan yaklaşım ve tedbirleri iyi analiz etmek gerekmektedir. Bugünün dinamiklerini iyi çözmeden gelecekteki aksiyomları tetiklemek mümkün değildir.

Yeniden Dizayn

Yeniden dizayn geri dönüşüm konusunun ayrılmaz bir parçasıdır. Elektronik atıklar konusunda yeniden dizayn konusuna iki farklı bakış açısıyla bakabiliriz. Birinci bakış açısı elektronik atıkların gerekli donanım ve yazılımsal tamir işlemlerinin yapılarak tekrar kullanıma kazandırılması. Bu bir çeşit yeniden dizayndır. Diğer yeniden dizayn bakış açısı ise elektronik atıkların geri dönüşüm zincirine dahil olarak içerisindeki materyallerin daha farklı formatlarda elde edilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi. Daha verimli, geri dönüşüm, tekrar kullanım ve tamir için gerekli dizaynı desteklemek ön koşuldur.

Tekrar Kullanım

Enerji başta olmak üzere artık Dünya’da toplumlar tarafından istenilen üretim metodu sürdürülebilirlik. Bir hammaddenin sadece bir kere değerlendirilebiliyor olması günümüz şartlarında oldukça negatif eğilimli bir süreç demektir. Rüzgar, Güneş enerjisi gibi kaynaklardan düzenli bir şekilde ve zararlı çıktısı olmayan kaynaklar sürdürülebilir enerji kaynaklarını oluşturur. Buraya kadar tekrar kullanımın enerji kısmına değindik. Bir de bunun üretim çıktıları boyutu var. Üretilen maddeler mutlaka tekrar kullanıma uygun olmalıdır. Tekrar kullanım demek, çevresel etkileri minimize etmek için sürdürülebilir bir tekrar kullanım sistemi oluşturmak demektir.

Geri Dönüşüm

Yukarıdaki üç başlık geri dönüşüm döngüsünün inşası için gereklidir. Sürdürülebilir geri dönüşüm sistemleri için global altyapıların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak; geri dönüşüm sürecinin inşası için kritik önem taşır.

Kapasite Arttırımı

Diğer başlıklardaki çalışmaların tümünü kayıt altına almak ve desteklemek suretiyle global olarak erişilebilir olmak ve toplumsal bilinci arttırıcı çalışmalar yapmak.