E-atık Hakkında

Bilişim Tüketimi ve Elektronik Atıklar birlikte ele alınması şart iki konu başlığıdır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 8.3  kalkınma odaklı politikaları, üretici aktiviteleri, istihdam yaratan çalışmaları, girişimcilik, yaratıcılık. yenilikçilik odaklı küçük orta ölçekli işletmeleri gözetmeyi amaçlar. 8.8 ise işçi haklarının korunması, göçmenler dahil tüm çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının desteklenmesini amaçlar.

Elektronik atıkların doğru yönetimi, geri dönüşüm sektöründe ve yenileme (refurbishing) sektöründe  istihdama pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Şu anda elektronik atık kayıt dışı olarak işlenmekte, birçok elektronik atık işlenen mekan; insan ve çevre sağlığına uygun olmayan şekilde işletilmekte ve resmi regülasyonlara tabi olmasına rağmen denetlemeler yapılamamaktadır. Bundan dolayı çevreci bir anlayışla elektronik atık yönetiminin tekrar dizayn edilmesi ve sunduğu iş fırsatlarının tekrar değerlendirilmesi ve bir istihdam planı kapsamında uygulanması gerekmektedir.

Bilişim Tüketimi ve Elektronik Atıklar

Küresel bilişim ağı çok yüksek bir hızda büyümektedir. Bilişim tüketimi ve elektronik atıklar konusu bu büyüme ile paralel bir konudur. Daha fazla ve hızlı ağlar, yeni uygulama ve hizmetler hızla devreye girmekte, sağlık, eğitim, kamu, eğlence ve ticaret gibi alanlarda bir çok kişi için yeni fırsatlar getirmektedir. Aynı zamanda, daha fazla harcanabilir gelir getiren, şehirleşme ve endüstrileşme, bir çok ülkede elektronik eşya kullanımının ve satışının artmasına neden olmakta ve elektronik atık miktarında artışa neden olmaktadır. Büyüyen ağlar, online, mobil network ve servisler, altyapısı yeterli seviyede olmayan bölgelere internet altyapısının kurulması ve bu bölgede yaşayanlara internet erişiminin sağlanması daha fazla internet kullanıcısını da beraberinde getirdi.

Bu hızlı gelişmenin sonunda:

Buna paralel olarak gittikçe artan oranlarda şirket artık web sitesi kurmakta, siparişleri internetten almakta ve online bir kitleye hizmet sunmaktadır. Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı verilerine göre 2015 yılı itibariyle global B2B ( kurumdan kuruma) olan e- ticaret hacmi 22 trilyon doları geçecek, B2C ise 3 trilyon dolar seviyesine ulaşacaktır.

Avrupa birliğinde büyük işletmelerin %40’ı siparişlerini internetten almaktadırlar. Elektrikli elektronik eşya ların kullanımındaki büyüme de 2000 ve 2016 yıllarında düzenli bir şekilde  büyüme göstermiştir. Bu düşük gayri safi milli hasılaya sahip, gelişmekte olan ekonomilerin en hızlı elektrikli ve elektronik eşya harcamasına da sahip olduğunu göstermektedir. En hızlı büyüme trendine sahip ürün grupları buzdolabı çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcılar, düz ekran televizyonlar olarak dikkati çekerken bu ürünlerin satın alınmasındaki temel  motivasyon, hayat standardını yükseltmek olarak görülmüştür.

Teknolojinin İlerlemesi ve Elektronik Atıklar

Teknoloji ilerledikçe bazı eski teknolojiler geride kalmış ve elektronik atık haline gelmiştir. Taşınabilir ses ve görüntü sistemleri, tüplü televizyon dediğimiz CRT televizyonlar  en hızlı satış düşüşlerinin meydana geldiği alanlardır. Bazı durumlarda ise fonksiyonellik ön plandadır, günümüzde bilgisayarların yaptığı bir çok şeyi akıllı telefonlarımız yapabilmekte, dolayısıyla masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar satışlarında düşüşler gözlenmektedir.

Ayrıca bu konuyla ilgili Elektronik Atık Nedir? ve Elektronik Atıkların Döngüsel Ekonmideki Yeri makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Eski elektronik eşyalarınızı geri dönüştürmek mi istiyorsunuz?


BAĞIŞ YAP

Bizi takip edin


Facebook


Twitter


Youtube


Instagram