Prensiplerimiz

EAGD Prensipleri

 

·        EAGD çalışmaları bilimsel değerlendirmelere dayanır  ve  elektronik atıkların sosyal , çevresel ve ekonomik etkilerini inceler.

 

·        EAGD  , elektronik ekipmanların ve karşılık gelen kaynak kullanımlarının hayat döngüleri boyunca araştırmaları yönetir.

 

·        EAGD , araştırma ve pilot projeleri elektronik atık sorununun çözümüne katkı sağlama amacındadır.

 

·        EAGD, elektronik atıklarla ilgili yasadışı yüklemeler ve yeniden kullanımlar gibi çevreye ve insan sağlığına zararlı olacak tüm illegal uygulamaları kınar.

 

·        EAGD , küresel çapta güvenli ve doga dostu geri dönüşümleri  ,  yeniden kullanım projelerini destekler ve sosyal sorumluluğunun bir parçası sayar.