Misyonumuz

Aktif STK’ları , Öğretim Üyeleri  ve Çevre Gönüllülerini elektronik atık problemini çözmek için bir araya getiren bir inisiyatif olan EAGD ‘ye hoşgeldiniz .

Endüstri ve kamu  , uluslararası organizasyonlar , üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından değerli üyeleri ile EAGD, elektronik atık (e-atık) konusunun sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmakta ve yaklaşımlarda bulunmaktadır.

Her gün tonlarca elektronik atık çöpe atılıyor ve hepimizin ortak yaşam alanı olan suyu , toprağı , havayı kirletiyor .  İçerdiği ağır metaller ile sağlığımızı bozuyor , ölümcül hastalıklara davetiye çıkarıyor.  Bu problem en az diğer çevresel sorunlar kadar önemli olmasına karşın bugüne kadar hep halkın gözünden kaçmıştır.

Bu noktada tarafsız bir insiyatifin  ,  çevresel riskleri azaltma ve gelişimi sürekli kılma noktasında , sorunu analiz etme ve dialog geliştirme ihtiyacı belirmiştir. İşte EAGD oluşumunu kurma nedenimiz de bu ihtiyaçtır.

Başlıca amaçlarımız ;

Tedarik zincirini geliştirerek,

Materyal döngüsünü tamamlayarak,

Kirliliği azaltarak,

Elektrik , elektronik ekipmanların yaşam döngüsünü optimize etmektir.

Kaynak kullanımını ve ekipmanların tekrar kullanımını arttırmak,

Endüstrileşmiş ve endüstrileşmemiş ülkeler arasındaki dijital bölünmüşlük ve eşitsizlik noktasında toplumsal bilinci yaymak,

Kamu , bilim ve iş dünyasındaki bilinci arttırmaktır.