Haberler

Elektronik atıklar ile ilgili veriler nasıl toplanıyor ?

Elektronik atıklar ile ilgili veriler toplanırken birleşmiş milletlere bağlı çevre birimleri aktif rol üstlenmektedir.

Uluslararası telekomunikayon birliği , ITU ve birleşmiş milletler bilgi ve iletişim teknolojileri ajansı connect 2020 ajandası için bir hedef belirleyerek ıskartaya çıkarılmış elektronik atıkların hacmini 2020 için %50 oranında düşrmeyi planlamaktadır.Connect 2020 ajandasına göre , uluslararası telekomünikasyon birliği üye kuruluşları “telekomünikasyonun ve bilişim teknolojilerinin birbirine bağlı olduğu bilgi toplumunda dijital eşitsizliğin olmadığı ve sosyal , ekonomik ve çevresel olaak sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın herkes için sağlanabilir olduğu bir dünya” vizyonunu benimserler. Connect 2020 ajandasına göre tüm paydaşlar kendi insiyatiflerini tecrübelerini kalifikasyon ve yeteneklerini göstermeleri için ortak bu çalışma platformuna davet edilmişlerdir.

2015 yılında bilişim ekipmanları  gelişim birliği elektronik atık istatistikleri ile ilgili rehber mahiyetinde bir dokuman yayınlamıştır. Bu rehber elektronik atıklara karşı olacak istatistiksel yaklaşımlarda kullanılacak metodları ve sınıflandırmaları belirlemektedir. Rehber , bilişim ekipmanları  gelişim birliği ‘nin ve diğer çevre uzmanlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu güne kadar sadece 41 ülke elektronik atıklarla ilgili uluslararası istatistikleri yayınlamışlardır. Şu anda sadece Avrupa harmonize ve düzenli bir şekilde istatistik tutmaktadır . Bu Avrupa birliği ülkelerinin yanısıra izlanda , liechtenstain , Norveç ve isviçreyi kapsamaktadır.  Elektronik atık ile ilgili istatistiklerin daha düzgün tutulması ve bölgesel yaygınlığın artması için birleşmiş milletler üniversitesi politika çalışması yapmış , kuvvetlerini birleştirerek  tüm dünyadan benzer faaliyetler gösteren ajanslarla beraber çalışmışlardır. Talepler sonucunda birleşmiş milletler üniversitesi  bölgesel veri kapsamını genişletmek için  birleşmiş milletler ekonomik komisyonu , ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı 2015 yılında pilot bir soru uygulaması hazırlamışlardır.2017 yılında , birleşmiş milletler istatistik bölümü bu pilot soru uygulamasını 40 ülkeye göndermiş , OECD UNSD ve UNECE pilot soru uygulamasının sonuçları küresel çaptaki elektronik atık toplama ve geri dönüşüm oranlarının toparlanmasında kullanılmıştır.

UNECE

Şubat 2016 dan bu yana , Avrupa istatistikçiler birliğinin onayı ile kurulan  , UNECE ,  atık istatistikleri görev grubunun sekreteryası olma görevini üstlenmektedir. Bu çalışma grubunun asıl görevi atık istatistikleri ile ilgili  atık istatistiklerinin sistematik olarak çıkarılmasını sağlayacak bir konsept bir çerçeve çizmek  ve atık verisi toplanması noktasındaki konsept olarak karşılaşılan zorluklar ve problemleri tanımlamak ve engellemektir. BU çerçeve aynı zamanda gelişmekte olan problemleri de ( elektronik atık gibi ) kapsayacak ve toplam data içindeki entegrasyonunu sağlayacaktır.

UNSD
2017de , birleşmiş milletler üniversitesinin de talebi ile 40 ülkeden UNSD/UNEP çevre istatistikleri anketinden de  örnekleme yaparak UNSD pilot bir soru uygulaması hazırlamış , ve bu anketin sonuçları halen beklenmektedir

OECD

Elektronik atık ve bu atık türünün yönetimi OECD programına entegre edilmiş , çalışmalar atık , materyal  kaynakları ve döngüsel ekonomi kapsamında yoğunlaşmıştır. Birden fazla OECD rehber dökümanında kapsamlı şekilde üstünden geçilmiştir ( genişletilmiş üretici sorumluluğu  , atık yönetiminde çevresel uyum ve stratejik atık önleme gibi)

Elektronik atık ile ilgili datalar çevre bakanlığının OECD anketinde de kapsamlı şekilde ele alınmış ve derinlemesine atık konusu işlenmiştir. Anket Avrupa birliği üyesi olmayan OECD ülkelerine de gönderilmiştir.  Ankete katılım ilk başlarda biraz düşük olsa da , ilk datalar  genişletilmiş üretici sorumluluğu dökümanlarının hazırlanmasında kullanılmış ve faydalı olmuştur.