Eğitim

Derneğimiz ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim, organizasyon, bilgilendirme ve katılım faaliyetlerine devam etmektedir.