Yönetmelik ve Tedbirler

Yönetmelik ve Tedbirler

Hedefimiz ;

Kullanılmış elektronik cihazlar ve elektronik atıklar ile ilgili özel politika ve var olan yaklaşımları analiz etmek ve raporlamak,

Gelecekte e-atık problemi ile ilgili ne yapılabileceğine dair tavsiyeleri araştırmak.

Görevler ;

E-atık ve kullanılmış elektronik cihazların kontrolü , ticareti ve geri dönüşümü noktasında ulusal mevzuatların ve uluslararası çerçevenin araştırılması ,

Afrika , Doğu Avrupa , Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’daki mevcut yaklaşımların değerlendirmesi.

E-atık alanındaki önemli oyuncularla dialog geliştirme.

Varolan iş modellerini göstermek ve enformasyon ve iletişim teknolojilerinin sürdürülebilir gelişimini desteklemek üzere yeni modeller geliştirmek

Endüstrileşen dünyaya daha uygun alternatif uygulamalar araştırmak.