Yeniden Kullanım

Yeniden Kullanım

Hedefimiz;

Elektronik cihazların çevre , sağlık ve ekonomi açısından , değiştirilebilir ve sürdürülebilir yeniden kullanım ve parça envanteri gibi konularda gelişim sağlamaktır.

Yeniden kullanım için ekonomik , sosyal ve çevresel anlamda uygun olan kişilere yönelik global uygulama , prensip ve standartları belirleme.

Yazılımsal olarak uygunluğu , yükseltilebilmesi , pazar talebi ve teknolojisi göz önünde bulundurularak elektronik cihazların yeniden kullanım kategorisine dahil olup olmadığının tayini ile ilgili çalışmalar yapmak .

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut durumu belirlemek için bir “mevcut durum” çalışması yapmak.

Ürün yaşamının uzaması karşısındaki engelleri belirleyip bunları aşmanın yolları üzerine tavsiyelerde bulunmak.

Tekrar kullanımın ekonomik , çevresel ve sosyal olarak geri dönüşüme tercih edileceği yurtdışı yönergelerini araştırmak.

Elektronik cihazların tamiri ve tekrar kullanımı ile ilgili çevresel ve kurumsal yönergeler geliştirmek.

Global bir kalite tasarımı yaparak elektronik ekipmanların çevresel kalitesini arttırmak , data gizliliği ve kullanım ömrünü arttırmak.

Konu ile ilgili bilinci yükseltmek ve bir eğitim programı ile kapasite arttırımını sağlamak.

Tavsiye edilen tasarım değişikliklerini inceleyen bir yönerge hazırlamak.