Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Hedefimiz ;

Sürdürülebilir elektronik atık geri dönüşümü dogrultusunda;

Altyapı , sistem ve teknolojileri geliştirilmesine destek olmaktır . Tarafsız bir kuruluş olarak uluslararası ve çok paydaşlı bir zeminde , işbirliği içinde aktivite ve dialogları bilim temelli başlatmak , bu dogrultuda ekonomik , çevresel ve sosyal çözümler sunabilmek öncelikli amacımızdır

Gelişen dünyada çevresel , ekonomik ve sosyal anlamda en uygun elektronik atık geri dönüşümlerini araştırmak

Toplama , demontaj , ön ayrıştırma ve son ayrıştırma basamakları ile metal ve metal olmayan parçaların ayrıştırılmasındaki ana aşamaları inceler ve verimliliğini artttırıcı çalışmalar yapmak

Verimli kaynak döngülerinin uzun soluklu gelişimi için tavsiyelerde bulunmak ve bu tavsiyeleri oluştururken geri dönüşüm sistemlerinin değerlendirmesini yapmak

Sınırötesi yüklemeler ve e-atık lojistiği , ardındaki dinamikler , düzenlemeler ve sürdürülebilir kaynak döngüsü karşısındaki engellerin analizini yapmak

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde e-atık bertarafında kullanılabilecek en uygun teknolojilerin tanımını yapmak

Çevresel ve sosyal sorunları azaltmak için “yönetmelik ve tedbirler” çalışma grubu ile yol haritası ve strateji belirlemek , destek olmak

Değişik ülke ve pazarlar için uygun olabilecek finans mekanizmalarını incelemek

Eko verimli olarak çalışabilmek için gerekli materyal geri dönüşüm teknolojisinin tanımını yapmak

Legal geri dönüşümü ve buna karşılık gelen politik çıkarımları da kapsayan bir sınır ötesi ticaret altyapısının tanımını yapmak

Kapasitedeki artışı sağlamak ve elektronik atık geri dönüşümünün sosyal ve çevresel altyapı kalitesinin artmasına yardımcı olmak amacıyla ;

E-atık yönetimi stratejileri dahilinde ,arıtma teknolojilerinden elde edilen çıkarımları , çevresel konuları ,ekonomik fırsatları ve sosyal boyutları inceleyerek iletişim ve veri transferini güçlendirmek

Uygun atık akışlarını takip etmek ve yönetmek için “ağ”’ları harekete geçirme ve düzenleme