Çalışma Gruplarımız

5 ana başlık altında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

· Yönetmelik ve Tedbirler

Gelecekteki gelişmeleri tetiklemek ve tavsiyeleri oluşturmak adına varolan yaklaşım ve tedbirleri analiz etmek.

· Yeniden Dizayn

Daha verimli , geri dönüşüm , tekrar kullanım ve tamir için gerekli dizaynı desteklemek.

· Tekrar Kullanım

Çevresel etkileri minimize etmek için sürdürülebilir bir tekrar kullanım sistemi oluşturmak.

· Geri Dönüşüm

Sürdürülebilir geri dönüşüm sistemleri için global altyapıların arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

· Kapasite Arttırımı

Diğer başlıklardaki çalışmaların tümünü kayıt altına almak ve desteklemek suretiyle global olarak erişilebilir olmak ve toplumsal bilinci arttırıcı çalışmalar yapmak.